Kursy języka angielskiego dla młodzieży i dorosłych

KURSY ANGIELSKIEGO DLA MŁODZIEŻY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


Zajęcia prowadzimy w następujących segmentach wiekowych:

SENIORS (11-12 lat)
GIMNAZJUM (13-15 lat)
LICEUM (16-18 lat)

  • Trwają od października do czerwca
  • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne
  • Kurs językowy obejmuje łacznie 120 godzin lekcyjnych
  • Grupy liczą od 5 do 10 osób.

Metoda International House stawia na praktyczne wykorzystanie języka, dlatego podczas zajęć młodzi ludzie spotkają się z realnymi, wziętymi z życia sytuacjami i zadaniami. Dzięki temu język angielski w International House Integra nie jest nudną i abstrakcyjną teorią, ale praktyczną, przydatną umiejętnością i fascynującą przygodą.

Na zakończenie każdego roku nauki w szkole angielskiego, każdy uczeń otrzymuje certyfikat oraz indywidualny raport lektora, oceniający poczynione postępy i zawierający rekomendacje dotyczące dalszej nauki.

System poziomów funkcjonujący w International House Integra gwarantuje kontynuację nauki w naszej szkole na kolejnych poziomach zaawansowania oraz w odpowiedniej grupie wiekowej.

Kursy ogólne dla młodzieży odbywają się na pięciu poziomach zaawansowania. Programy kursów są spójne, co oznacza, że rozpoczynając naukę na poziomie 1 można ją kontynuować do poziomu 5.

Po pomyślnym ukończeniu poziomu 5 i rekomendacji lektora słuchacze mogą rozpocząć naukę w grupach egzaminacyjnych, przygotowujących do egzaminów Cambridge – FCE i CAE. Szczegółowe informacje na temat tych kursów znajdują się w zakładce poświęconej kursom przygotowującym do egzaminów.

Rodzicom naszych młodych słuchaczy oferujemy możliwość bieżącego wglądu w przebieg kursu poprzez korzystanie z udogodnień Internetowego Sekretariatu, natomiast w grupach gimnazjalnych dodatkowo także poprzez indywidualne spotkania z nauczycielem.


KURSY ANGIELSKIEGO DLA DOROSŁYCH (19+) W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


  • Trwają od października do czerwca
  • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne
  • Kurs językowy obejmuje łacznie 120 godzin lekcyjnych
  • Grupy liczą od 5 do 10 osób.

Roczne kursy ogólnojęzykowe adresowane są do osób nastawionych na systematyczną naukę. Kurs prowadzony jest w oparciu o praktyczną metodę komunikacyjną, w ramach której ćwiczone są umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, czytania, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych.
Wykorzystujemy autorskie programy nauczania prezentujące najwyższy poziom merytoryczny. Stawiamy sobie za cel metodyczne, konsekwentne i skuteczne pogłębianie wiedzy językowej naszych Słuchaczy, a w rezultacie osiągnięcie przez nich założonego poziomu biegłości językowej.

Na zakończenie każdego roku nauki, każdy uczestnik kursu w International House Integra otrzymuje certyfikat oraz indywidualny raport lektora oceniający poczynione postępy i zawierający rekomendacje dotyczące dalszej edukacji.

System poziomów funkcjonujący w International House Integra pomyślany jest w sposób gwarantujący kontynuację nauki w naszej szkole na kolejnych poziomach zaawansowania.

Kursy ogólnojęzykowe odbywają się na pięciu poziomach zaawansowania. Po pomyślnym ukończeniu poziomu 5 i rekomendacji lektora słuchacze International House Integra mogą rozpocząć naukę w grupach egzaminacyjnych, przygotowujących do egzaminów Cambridge – FCE, CAE oraz CPE. Osobom, którym angielski potrzebny jest w pracy, proponujemy kursy Business English, czyli English for Professionals. W ofercie mamy również zajęcia indywidualne oraz zajęcia konwersacyjne. Szczegółowe informacje na temat tych kursów znajdują się w osobnych zakładkach.

Słuchacze IH Integra mogą też korzystać z bogatego programu zajęć pozalekcyjnych, będących doskonałym uzupełnieniem naszej oferty edukacyjnej.