Zajęcia w Szkole Językowej International House w roku szkolnym 2020/2021 w okresie epidemii koronawirusa.

Nowy rok szkolny w IH startuje 6 października. Aktualnie trwają zapisy na kursy. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną informujemy, że wszelkie działania i decyzje jakie podejmujemy podporządkowane są wytycznym Ministerstwa Edukacji Narodowej i mają na celu zapewnienie bezpiecznych i komfortowych warunków do nauki naszym słuchaczom. O wszelkich zmianach, jeśli tylko zaistnieje potrzeba ich wprowadzenia, będziemy Państwa na bieżąco informować.
Poniżej przedstawiamy kilka prostych zasad,  w myśl których będziemy prowadzić zajęcia w nowym roku szkolnym.

  1. Zajęcia grupowe i indywidualne odbywać się będą stacjonarnie w naszym budynku przy ul. Zielonej 32.
  2. Długość zajęć, ich częstotliwość oraz metodyka nie ulegają zmianie.
  3. Liczebność naszych grup, wielkość sal pozwolą nam prowadzić zajęcia bez konieczności zakrywania ust i nosa przez naszych słuchaczy.
  4. Wszystkich wchodzących do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zasłonięcie ust i nosa.
  5. O obowiązkowe zakładanie maseczek lub przyłbic prosimy naszych słuchaczy na czas od wejścia do budynku, przejścia korytarzem i zajęcia miejsca w swojej sali lekcyjnej.
  6. Rodzice naszych najmłodszych słuchaczy w wieku 4- 7 lat, którzy będą odprowadzać i odbierać dziecko spod sali również zostaną poproszeni o obowiązkowe zasłanianie ust i nosa.
  7. Wyznaczone zostaną osobne strefy dla rodziców i opiekunów, gdzie będzie można czekać na dziecko.
  8. Słuchaczy rozpoczynających zajęcia o 15:30 prosić będziemy o udawanie się bezpośrednio do sal lekcyjnych bez względu na porę przybycia do szkoły IH.
  9. Słuchaczy rozpoczynających zajęcia o 17:15 oraz 19:00 będziemy prosić o przyjazd na lekcje bezpośrednio przed ich rozpoczęciem (około 17:10 oraz 18:55). Pozwoli to ograniczyć kontakt ze słuchaczami, którzy o 17:00 oraz 18:45 kończyć będą swoje lekcje. Czas pomiędzy zajęciami będziemy chcieli wykorzystać na dezynfekcję pomieszczeń, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki nauki. Dla tych słuchaczy, którzy będą musieli wcześniej przyjechać do IH przygotujemy strefy, gdzie będzie można bezpiecznie poczekać na swoje lekcje.
  10. Pracownicy sekretariatu szkoły są do Państwa dyspozycji osobiście od poniedziałku do czwartku od 10:00 do 19:00, w piątki od 9:30 do 17:30. Prosimy pamiętać, że w chwili obecnej większość spraw można również załatwić telefonicznie lub mailowo.

W sytuacji, gdy zapadną odgórne decyzje o wstrzymaniu nauczania stacjonarnego i przejście na naukę zdalną, nasza szkoła automatycznie poprowadzi zajęcia przez platformę Zoom, którą wykorzystywaliśmy w drugim półroczy poprzedniego roku szkolnego. Zoom jest sprawdzonym przez nas narzędziem do nauczania języka angielskiego, nasi nauczyciele są przeszkoleni, a co najważniejsze mają praktykę w jego wykorzystaniu do prowadzenia zajęć.

Dla tych z Państwa, którzy nie zdecydują się na zajęcia stacjonarne, proponujemy zajęcia grupowe i indywidualne w wersji online, bez wychodzenia z domu, przy wykorzystaniu aplikacji Zoom. Szczegółowe informacje, grafik grupowych zajęć online, dostępność grup i poziomów zaawansowania można uzyskać kontaktując się z nami telefonicznie 33 822 33 30 lub emailowo bielsko@ih.com.pl. Więcej informacji o nauczaniu online na naszej stronie www.ih.com.pl