Zajęcia w Szkole Językowej International House w roku szkolnym 2021/2022 w okresie epidemii koronawirusa – komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 01.09.2021.

Nowy rok szkolny w IH startuje 5 października. Aktualnie trwają zapisy na kursy. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną informujemy, że wszelkie działania i decyzje jakie podejmujemy podporządkowane są wytycznym Ministerstwa Edukacji Narodowej i mają na celu zapewnienie bezpiecznych i komfortowych warunków do nauki naszym słuchaczom. O wszelkich zmianach, jeśli tylko zaistnieje potrzeba ich wprowadzenia, będziemy Państwa na bieżąco informować.
Poniżej przedstawiamy kilka prostych zasad,  w myśl których będziemy prowadzić zajęcia w nowym roku szkolnym.

  1. Zajęcia grupowe i indywidualne odbywać się będą stacjonarnie w naszym budynku przy ul. Zielonej 32.
  2. Długość zajęć, ich częstotliwość oraz metodyka nie ulegają zmianie.
  3. Liczebność naszych grup, wielkość sal pozwolą nam prowadzić zajęcia bez konieczności zakrywania ust i nosa przez naszych słuchaczy.
  4. Wszystkich wchodzących do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zasłonięcie ust i nosa.
  5. O obowiązkowe zakładanie maseczek lub przyłbic prosimy naszych słuchaczy na czas od wejścia do budynku, przejścia korytarzem i zajęcia miejsca w swojej sali lekcyjnej.
  6. Rodzice naszych najmłodszych słuchaczy w wieku 4- 7 lat, którzy będą odprowadzać i odbierać dziecko spod sali również zostaną poproszeni o obowiązkowe zasłanianie ust i nosa.
  7. Wyznaczone zostaną osobne strefy dla rodziców i opiekunów, gdzie będzie można czekać na dziecko.
  8. Słuchaczy rozpoczynających zajęcia o 15:30 prosić będziemy o udawanie się bezpośrednio do sal lekcyjnych bez względu na porę przybycia do szkoły IH.
  9. Słuchaczy rozpoczynających zajęcia o 17:15 oraz 19:00 będziemy prosić o przyjazd na lekcje bezpośrednio przed ich rozpoczęciem (około 17:10 oraz 18:55). Pozwoli to ograniczyć kontakt ze słuchaczami, którzy o 17:00 oraz 18:45 kończyć będą swoje lekcje. Czas pomiędzy zajęciami będziemy chcieli wykorzystać na dezynfekcję pomieszczeń, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki nauki. Dla tych słuchaczy, którzy będą musieli wcześniej przyjechać do IH przygotujemy strefy, gdzie będzie można bezpiecznie poczekać na swoje lekcje.
  10. Pracownicy sekretariatu szkoły, w czasie trwania roku szkolnego, są do Państwa dyspozycji osobiście od poniedziałku do czwartku od 10:00 do 19:00, w piątki od 9:30 do 17:30. Prosimy pamiętać, że w chwili obecnej większość spraw można również załatwić telefonicznie lub mailowo.

Dla tych z Państwa, którzy nie zdecydują się na zajęcia stacjonarne, proponujemy zajęcia grupowe i indywidualne w wersji online, bez wychodzenia z domu, przy wykorzystaniu aplikacji Zoom. Szczegółowe informacje, grafik grupowych zajęć online, dostępność grup i poziomów zaawansowania można uzyskać kontaktując się z nami telefonicznie 33 822 33 30 lub emailowo bielsko@ih.com.pl. Więcej informacji o nauczaniu online na naszej stronie www.ih.com.pl