Dodatkowe procedury obowiązujące w Szkole Językowej International House Integra Bielsko w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

 

  1. Wszystkich wchodzących do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zasłonięcie ust i nosa.
  2. We wszystkich salach lekcyjnych dostępne są płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni.
  3. Obowiązkowe zakładanie maseczek lub przyłbic dotyczy naszych słuchaczy na czas od wejścia do budynku, przejścia korytarzem i zajęcia miejsca w swojej sali lekcyjnej.
  4. Liczebność grup, wielkość sal pozwalają prowadzić zajęcia bez konieczności zakrywania ust i nosa przez słuchaczy.
  5. Wyznaczone zostały osobne strefy dla rodziców i opiekunów, gdzie będzie można czekać na dziecko. Strefa rodzica obejmuje cały parter budynku (recepcja, hol, sala 1).
  6. Rodzice najmłodszych słuchaczy w wieku 4- 7 lat, którzy jako jedyni mogą odprowadzać i odbierać dziecko spod Sali, mają obowiązek zasłanianie ust i nosa.
  7. Rodziców pozostałych, starszych słuchaczy prosimy aby nie wchodzili na teren budynku, czyli na piętra I, II i III, które znajdują się poza strefą rodzica. Słuchaczy rozpoczynających zajęcia o 15:30 prosimy o udawanie się bezpośrednio do sal lekcyjnych bez względu na porę przybycia do szkoły IH.
  8. Słuchaczy rozpoczynających zajęcia o 17:15 oraz 19:00 prosimy o przyjazd na lekcje bezpośrednio przed ich rozpoczęciem (około 17:10 oraz 18:55). Pozwoli to ograniczyć kontakt ze słuchaczami, którzy o 17:00 oraz 18:45 kończyć będą swoje lekcje. Czas pomiędzy zajęciami wykorzystujemyć na dezynfekcję pomieszczeń, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki nauki. Dla tych słuchaczy, którzy będą musieli wcześniej przyjechać do IH przygotujemy strefy, gdzie będzie można bezpiecznie poczekać na swoje lekcje (sale nr 15, 16 w przyziemiu).
  9. Pracownicy sekretariatu szkoły są do Państwa dyspozycji osobiście od poniedziałku do czwartku od 10:00 do 19:00, w piątki od 9:30 do 17:30. Prosimy pamiętać, że w chwili obecnej większość spraw można również załatwić telefonicznie lub mailowo.