Z uwagi na obecną sytuację związaną z koronawirusem oraz wytycznymi MEN dla  placówek oświatowych, nasza szkoła International House od najbliższego poniedziałku 26 października 2020 przechodzi w tryb prowadzenia zajęć online poprzez platformę Zoom.
Z Zooma korzystaliśmy już w ubiegłym roku szkolnym i sprawdził się on jako narzędzie do czasowego prowadzenia nauki zdalnej.  Najpóźniej do 24-10-2020 wszyscy nasi Słuchacze otrzymają mailowo instrukcję do pobrania i korzystania z programu Zoom wraz z danymi do logowania do lekcji.
Przejście na naukę zdalną jest rozwiązaniem tymczasowym w okresie znajdowania się naszego miasta w czerwonej strefie, na czas obowiązywania restrykcji zatwierdzonych przez MEN. W sytuacji powrotu do strefy żółtej przejdziemy na zajęcia hybrydowe, a docelowo wrócimy do zajęć stacjonarnych.