Sesja MAJ 2021

Do 15 kwietnia 2021 r. trwają zapisy na egzaminy Pearson English International Certificate (dawniej: Pearson PTE General)  Level 3

Sesja MAJ 2021 egzaminów Pearson English International Certificate (PTE General)  Level 3

Informujemy, że na sesję MAJ 2021 egzaminów PTE General Level 3 można się zapisywać do czwartku 15 kwietnia 2021 r.

Egzamin pisemny odbędzie się w sobotę 22 maja 2021 r.,
Część ustna zostanie zorganizowana w okresie pomiędzy 15 a 22 maja 2021 r. Dokładny termin zamieścimy na naszej stronie na początku maja br.

Aby zarejestrować się na egzamin Pearson PTE GENERAL Level 3 należy wykonać następujące czynności:

  1. Zapoznać się z “Regulaminem egzaminów Pearson” w danej sesji oraz wypełnić, podpisać i dostarczyć do biura Centrum Egzaminacyjnego formularz rejestracyjny (formularz oraz “Regulamin” udostępnia biuro Centrum Egzaminacyjnego). W przypadku osób niepełnoletnich podpis składa rodzic lub opiekun prawny.
  2. Wnieść wymaganą opłatę egzaminacyjną (620,00 zł) przelewem na konto banku ING o/Bielsko-Biała o numerze 93 1050 1070 1000 0024 0764 5429 (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby zdającej oraz nazwę egzaminu np. Jan Kowalski, PTE General Level 3).

Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Centrum Egzaminacyjnego oraz otrzymaniu przez Centrum Egzaminacyjne wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego, kandydat otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie rejestracji na egzamin na adres email podany w formularzu rejestracyjnym.

UWAGA: Osoby, które nie spełnią łącznie wymagań wymienionych w punktach 1 – 2 nie zostaną zarejestrowane na egzamin, a ich dane zostaną usunięte z listy kandydatów.